ส่งข้อความ
Home >

Shanxi Hainuo Technology Co.Ltd. company news

Latest company case about ไมโครสเฟียร์กระจกขุมขนาดไหน และการใช้ในอุตสาหกรรมน้ํามัน

ไมโครสเฟียร์กระจกขุมขนาดไหน และการใช้ในอุตสาหกรรมน้ํามัน

2024-06-10
Read More
Latest company case about ไมโครสเฟียร์กระจกโฮล ในการใช้งานในโรงงานปิโตรเคมี

ไมโครสเฟียร์กระจกโฮล ในการใช้งานในโรงงานปิโตรเคมี

2024-05-31
Read More
Latest company case about ไฮนู โฮลกลาส ไมโครสเฟียร์ การแสดงนิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 36 ของอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง

ไฮนู โฮลกลาส ไมโครสเฟียร์ การแสดงนิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 36 ของอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง

2024-04-29
Read More
Latest company case about ไฮนูโฮลล์กล๊าสไมโครสเฟียร์ สัมมนานานาชาติครั้งที่ 9 เรื่อง การกัดสลายและการกัดสลายของทะเล

ไฮนูโฮลล์กล๊าสไมโครสเฟียร์ สัมมนานานาชาติครั้งที่ 9 เรื่อง การกัดสลายและการกัดสลายของทะเล

2024-04-24
Read More
Latest company case about มิกรอสเฟียร์กระจกโฮล โซมินาร์ที่ 5 เรื่อง นวัตกรรมในเทคโนโลยีและการใช้งานของพอลิอุเรธาน

มิกรอสเฟียร์กระจกโฮล โซมินาร์ที่ 5 เรื่อง นวัตกรรมในเทคโนโลยีและการใช้งานของพอลิอุเรธาน

2024-03-18
Read More
Latest company case about กล่องไมโครสเฟียร์โฮลล์ เทคโนโลยี HAINUO ได้รับรางวัล

กล่องไมโครสเฟียร์โฮลล์ เทคโนโลยี HAINUO ได้รับรางวัล

2023-11-08
Read More
Latest company case about ไฮนูโฮลล์กล๊าสไมโครสเฟียร์ รอพบคุณในงานจีน แอดซีฟ์ ครั้งที่ 26

ไฮนูโฮลล์กล๊าสไมโครสเฟียร์ รอพบคุณในงานจีน แอดซีฟ์ ครั้งที่ 26

2023-08-29
Read More
Latest company case about ไฮนูโฮลล์กล๊าสไมโครสเฟียร์ หวังพบคุณในงานนิทรรศการศิลปะและวัสดุก่อสร้างสีเขียวนานาชาติ (International Green Architecture and Construction Materials) (Shanghai) Expo 2023

ไฮนูโฮลล์กล๊าสไมโครสเฟียร์ หวังพบคุณในงานนิทรรศการศิลปะและวัสดุก่อสร้างสีเขียวนานาชาติ (International Green Architecture and Construction Materials) (Shanghai) Expo 2023

2023-08-01
Read More
Latest company case about ไฮนูโฮลล์กล๊าสไมโครสเฟียร์ ได้รับรางวัล รางวัลผู้ประกอบการแสดงผลงานดีเด่น

ไฮนูโฮลล์กล๊าสไมโครสเฟียร์ ได้รับรางวัล รางวัลผู้ประกอบการแสดงผลงานดีเด่น

2023-06-29
Read More
1

Send your inquiry directly to us

Privacy Policy China Good Quality ไมโครสเฟียร์แก้วกลวง Supplier. Copyright © 2023-2024 hollow-microspheres.com . All Rights Reserved.